Helsingfors svenska avdelning

Å R S M Ö T E
 

Tid: Fredag 21.4.2017, kl 17:30
Plats: Restaurang Saslik, Jungfrustigen 12
00140 Helsingfors

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Bokslut och verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan och budget för det kommande året. Ny styrelse och avdelningens kandidater till samfundets fullmäktige väljs.

 

Närmare information om avdelningens program ges av Johanna Weckman,
tfn 040 871 5141, pjm.weckman@gmail.com