Osastojen vuosikokoukset

Osaston vuosikokous 

Osaston vuosikokous pidetään helmi-maaliskuun aikana. Osaston johtokunnan on toimitettava kokouskutsu jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai ilmoitettava kokouksesta vähintään yhdessä paikkakunnalla leviävässä lehdessä yhtä viikkoa ennen kokousta.

Jokaisella Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry:lle edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella ja jäsenmaksusta osaston sääntöjen mukaisesti vapautetulla seuran henkilöjäsenellä sekä yhteisöjäsenellä on kokouksessa yksi ääni.

Alla on liitteinä mallit vuosikokouksessa tarvittaviin asiakirjoihin. Strategian sekä seuran ja piirin suunnitelmien käsittelyssä suositellaan tarkastelemaan niitä etenkin suhteessa oman osaston toimintaan ja painotuksiin.

LiiteKoko
OSASTON VUOSIKOKOUKSEN MALLIESITYSLISTA 2016-1.doc36.5 Kt
OSASTON TOIMIHENKILÖT 20___ tekstikentät.doc93.5 Kt
OSASTON TOIMINTAKERTOMUS 20__ tekstikentät.doc118 Kt
ETELÄ-SUOMI 2015 OSASTOJEN JÄSENET.xls1.02 MT
Piirikokouksen valtakirja1.doc92 Kt
SEURAN PIIRIEN JA OSASTOJEN YHTEISÖJÄSENMAKSUPERUSTEET 2016.doc31 Kt
SVS Strategia 2016-2020.pdf66.88 Kt
SVS toimintasuunnitelma 2016.pdf276.98 Kt
Piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2016, luonnos.doc49 Kt
SVS Etelä-Suomen toimenpidesuunnitelma 2016 – 2017.doc80 Kt