Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirin varsinainen piirikokous

Takaisin kalenteriin »

Ajankohta: 
25.04.2015 11:00 - 14:00
Tapahtumapaikka: 
Helsingin yliopiston päärakennuksen sali 13 (Fabianinkatu 33, 3. krs.)

Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry:n varsinainen piirikokous pidetään lauantaina 25.4.2015 Helsingissä.

Varsinainen kokous alkaa klo 11:00. Sitä ennen ohjelmassa on valtakirjojen tarkastus (klo 10:00–10:30) sekä kokoukselle esitettävät tervehdykset.

Kukin piirijärjestön jäsenenä oleva osasto valitsee piirikokoukseen yhden edustajan ja varaedustajan kutakin alkavaa 40 henkilö- ja yhteisöjäsentä
kohti, joista jäsenmaksut on tilitetty vuoden 2014 loppuun mennessä. Jäsenmaksunsa maksanut piirijärjestön yhteisöjäsen on oikeutettu lähettämään yhden edustajan piirikokoukseen. Kullakin edustajalla on yksi ääni. Kokousedustajaksi ei saa valita piirihallituksen jäsentä eikä piirin palkattua toimihenkilöä. Esitykset piirikokoukselle tulee toimittaa piirihallitukselle piirijärjestön sääntöjen mukaisesti kirjallisina kahta viikkoa ennen kokousta.

Piirikokouksessa käsitellään sääntöjen 10§:n mukaiset asiat. Piirikokouksessa valitaan piirijärjestön hallitus vuodelle 2015.

Piirikokouksessa
- käsitellään hallituksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
- päätetään tulo- ja menoarviosta sekä toimintasuunnitelmasta kuluvalle kalenterivuodelle
- valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet
- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
- käsitellään muut osastojen ja yhteisöjäsenten varsinaiselle piirikokoukselle esittämät asiat.

Tervetuloa!

20.3.2015

Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestön hallitus 
piirijärjestön toiminnanjohtaja 

Jouni Sirkiä