Kronoby

Verksamhet:

Att fortsätta verksamhet med kurser i ryska. Kontakter till Volhov-regionen (Staraja Ladoga).
 
Kommande verksamhet:
Besök till och från Staraja Ladoga tonvikt på arkeologi och samarbete mellan skolor.
 
Ordförande: Gösta Svenfelt
Torpvägen 7
68500 Kronoby
hem. (06) 834 5085