Petalaxnejden

Petalaxnejdens avdelning

 
Petalaxnejdens avdelning är en livlig och aktiv avdelning i södra Österbotten. Vi är en svenskspråkig förening, som arrangerar egna evenemang, samt tar del i verksamhet av distiktets svenska kommitté.
Till vår verksamhet behör många olika former med Volhovregionen nära Sankt-Peterburg, som skolelevutbyte och utställningas. Med andra svenskspråkiga avdelningar samlar vi t.ex i höstseminarium, midwinterfest och sommarfest. Vi har kul tillsammans!
 
Kom med!
 
Ordförande Lars Hyöty
Telefon 050 572 0352
 
Viceordförande Ingvar Smeds
Telefon 040 743 3055