Västra Finlands Svenskspråkiga avdelningar

Svenska avdelningarnas verksamhet

 
 
 
Bli medlem i Samfundet Finland-Ryssland och understöd föreningens verksamhet i Finland och på din hemort!
Genom att betala in en medlemsavgift på 18 euro får du ett informationspaket om samfundets verksamhet och medlemstidningen Kontakt (utkommer 4 gånger i året). Du kan dessutom prenumerera på Venäjän Aika, som utkommer 4 gånger om året och innehåller intressanta artiklar om dagens Ryssland.
 
Så är du språkstuderande, intresserad av Ryssland och rysk kultur, eller har du genom ditt arbete att göra med Ryssland, ja, kanske är du helt enkelt nyfiken på vår östra granne… i vår förening har du möjlighet att delta i en omfattande och intressant verksamhet!
 
Kanske har du ideer om kulturella utbyten eller samarbete mellan våra länder, kom med i föreningen, så förverkligar vi dem tillsammans!
 
Nedan hittar du en förteckning över de olika svenska och tvåspråkiga avdelningarna i södra och västra Finlands distrikt, en kort beskrivning av deras verksamhet och kontaktuppgifter.
--------------------------------------------------------------------------------
Samfundet Finland-Ryssland
Västra Finlands distrikts svenska kommitte´
Samfundet Finland-Ryssland utvecklar sin verksamhet i svenska Österbotten till att vara en aktiverande medborgarorganisation med tonvikt på bland annat kulturutbyten och direkt umgänge mellan människor i Finland och Ryssland.
 
Västra Finlands distrikts svenska kommitte´ bistår de svenska och tvåspråkiga avdelningarna i distriktet i deras strävanden att utveckla kontakterna med Ryssland, främst i Volhovregionen och Karelen. Vid utvecklandet av verksamheten samarbetar kommitte´n även med andra organisationer och skolor. Efter behov ordnar svenska kommitte´n möten, seminarier, kurser, föreläsningstillfällen och resor. Informationsbrev skickas regelbundet till avdelningarna.
 
Kontaktpersoner
 
Lars Hyöty, ordförande
Långtået 39
66240 Petalax
(06) 347 0270
 
--------------------------------------------------------------------------------
Föreningen har ett livligt kulturellt utbyte med Ryssland, sprider information om Ryssland och det ryska språket på månadsträffar kring aktuella teman, arrangerar utställningar, föreläsningar och resor till Ryssland. Föreningen ordnar även språkkurser och informell samvaro "Vokrug samovara" (Omkring samovaren), där inflyttade ryssar och ryskatalande i Jakobstad har möjlighet att lära känna varandra och prata ryska.
jakob33p jakob33p jakob46p
 
 
 
 
 
 
jakob58pBild 1: Gäster från Volhovregionen på besök i Jakobstad
Bild 2: Framför rådhuset i Jakobstad: Per-Erik och Eivor Ström, Mats Jungner med ryska gäster från Volhovregionen
Bild 3: Samfundsmedlemmar och ryska gäster deltar i festparaden under Jakobs-dagarna
Bild 4: Ryska artister uppträder på åldringshem och sjukhus i Jakobstad och Nykarleby
 
Händelsekalender:
 
Kontaktpersoner:
 
Avdelning: sfrjstad@gmail.com
 
Gunilla Kleis, ordförande
Västermalmsg. 14
68620 Jakobstad
050-3413676
 
Harry Liljekvist, sekreterare
Kärlekavägen
68560 Eugmo
0500-361345
--------------------------------------------------------------------------------
Samfundet Finland - Ryssland, Kronoby avdelning
Föreningen upprätthåller en livlig kontakt till Volhovregionen och St. Petersburg. Medlemmarna träffas till informell samvaro med inslag av rysk kultur och tidvis har man haft studier i ryska.
Kontaktpersoner:
 
Gösta Svenfelt,ordförande
Torpvägen 7
68500 Kronoby
(06) 345 085
--------------------------------------------------------------------------------
Samfundet Finland - Ryssland, Petalaxnejdens avdelning r.f
Föreningen strävar till att vara en aktiverande medborgarorganisation med tonvikt på kultur och direkt umgänge mellan människor i Finland och Ryssland. Petalaxnejdens avdelning har i flera år haft kontakter och utbyte med Volhovregionen söder om Ladoga i Ryssland, ofta i samarbete med högstadieskolan och gymnasiet i Petalax.
 
Föreningen står som värd för distriktets svenska kommitte´s verksamhetsseminarium i slutet av september 2005.
 
Föreningen deltar i olika aktiviteter, som på sommarfesten i Jakobstad den 24.7.2005, republiken Komis opera- och baletteaters konsert den 25.10.2005 på finska stadsteatern i Vasa, och resor i Ryssland.
 
Avdelningen strävar till att t.ex. i samarbete med medborgarinstitutet ordna föreläsningar för allmänheten kring aktuella teman med anknytning till Ryssland och undervisning i ryska.
 
Kontaktpersoner:
Lars Hyöty, ordförande
Långtået 39
66240 Petalax
(06) 347 0270
 
--------------------------------------------------------------------------------
Samfundet Finland-Ryssland, Vasa-Korsholms avdelning r.f
Föreningens verksamhet koncentreras kring det kulturella utbytet med Ryssland och hjälptransporter till ryska Karelen i samarbete med Vaasan Venäjä-Seura. Föreningen driver fadderverksamhet i Aunus.
 
Kontaktpersoner:
Carl-Eric Westerholm
Östra Åvägen 95
66900 Nykarleby
0500 593297
 
Henrik Fågelbärj
Storalånggatan 81 B 10
65100 Vasa
tel. (06) 317 0641, 050 596 0365
henrik.fagelbarj@netikka.fi
LiiteKoko
Verksamhetsplan 2013.pdf176.11 Kt