Kansalaisjärjestöt ja media -projekti 2008-10

Kansalaisjärjestöt ja media -hanke tähtää positiivisemman imagon luomiseen Venäjän kolmannelle sektorille eli kansalaisjärjestöille. Tavoitteena on saada media-ammattilaisten tiedonhaku ja järjestöjen tiedotustarve kohtaaman toisiian. Niinikään pyritään löytämään sopivia tiedotuskanavia viranomaisten suuntaan. Kansalaisjärjestöistä kohteena on erityisesti nuorten, opiskelijoiden, naisten ja ympäristöalan toimijoita Arkangelin, Murmanskin ja Leningradin alueilla, Pietarissa ja Karjalan tasavallassa. Hanketta on toteutettu vuosina 2008-2010.
 
Hankkeen perustiedot
 
Rahoitus: Ulkoasiainministeriön Alueellisen yhteistyön yksikkö, Suomi-Venäjä-Seura
Budjetti 2010: 70 600 €
UM:n lähialuetuki 2010: 60 000 €
Toteuttajat: SVS:n Pohjois-Suomen, Etelä-Suomen ja Itä-Suomen piirijärjestöt ja venäläiset yhteistyökumppanit sekä media-alan yhteistyötahot Suomessa ja Venäjällä
Kansalaisjärjestökumppanit:
Pietari/Leningradin alue: Pohjois-Euroopan maiden yhteistyöliitto ”Norden”
Arkangelin alue: Kansalaisjärjestöjen tukikeskus ”Garant”
Karjalan tasavalta, Petroskoi: Karjala-Suomi-Seura, Periodika-kustantamo
Murmanskin alue: Murmanskin alueen Suomen ystävien seura, Kuolan Naiskongressi
Suomi/Venäjä: Barents Press International
  
Aikataulu 2010
 
Helmikuu 2010
- Mediakoulu Apatiitissa 13.2., suomalainen toteuttaja: Pohjois-Suomen piiri
 
Kesäkuu 2010
- Mediakoulu Petroskoissa 6.-7.6., suomalainen toteuttaja: Itä-Suomen piiri
 
Syyskuu 2010

- Mediakoulu Sortavalassa 10.-11.9., suomalainen toteuttaja: Itä-Suomen piiri
- Yhteistyössä pohjoiseen tulevaisuuteen -konferenssi Murmanskissa, 22.-24.9. Media-aiheinen työryhmä konferenssin osana.

Lokakuu 2010
- Mediakoulu Viipurissa 21.10., suomalainen toetuttaja: Etelä-Suomen piiri

Joulukuu 2010
- Mediakoulu Arkangelissa 17.12., suomalainen toteuttaja: Pohjois-Suomen piiri
 
Hankekumppaneiden www-sivuja
 
Arkangeli: www.ngogarant.ru
Karjalan tasavalta: npo.karelia.ru
 
Lisätietoja
 
Petri Haapala, Pohjois-Suomen piiri, p. 0400-283315, petri.haapala(at)venajaseura.com
Tiina Ynnilä, Itä-Suomen piiri, p. 0400-640526, tiina.ynnila(at)venajaseura.com