”Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit varhaiskasvatuksessa” -hanke

Tervetuloa Suomi-Venäjä-Seuran suomalais-ugrilaisen kieli- ja varhaiskasvatushankkeen kotisivuille! Hanke oli käynnissä vuodet 2013-2016, ja se oli jatkoa vuosien 2009-2012 kielipesäprojektille. Näiltä sivuilta löydät tietoa siitä, miten hankeessa on toimittu ja mitä tehty uhanalaisten vähemmistökielten elvyttämiseksi. 

Hankkeella on myös omat venäjänkieliset sivut www.finnougr-dou.org joilla esitellään kootusti hankkeen ja sen verkoston kokoamaa osaamista ja tietoa Venäjän suomalais-ugrilaisten ja samojedikielten säilyttämisestä varhaiskasvatuksen avulla. Sivustoa päivitetään jatkuvasti myös varsinaisen varhaiskasvatushankkeen päättymisen jälkeen.

Varhaiskasvatushankkeen päätösseminaari järjestettiin 20.-22.12. Petroskoissa Karjalan tasavallassa. Hankkeessa mukana olleet päiväkodit, varhaiskasvattajat ja yhteistyökumppanit jatkavat toimintaansa eri puolilla Venäjää, ja hankkeessa luotua verkostoa pidetään yllä ja vahvistetaan jatkossakin.

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit varhaiskasvatuksessa -hankkeen myötä päivänvalon ovat nähneet seuraavat julkaisut:

Venäjänkielinen artikkelikokoelma Takaisin kaksikielisyyteen Venäjän päiväkodeissa: alueellisia kokemuksia. Toim. Natalja Antonova, Jekaterina Protasova, Jouni Sirkiä. Unigrafia 2016 Helsinki

 

Venäjänkielisen aikakauskirjan Pedagogitsheski rodnik numerot
1/2013: Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit varhaiskasvatuksessa: teoriaa 
2/2013: Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit varhaiskasvatuksessa: käytäntöä

 

 

Näkymä Jenisei -joelle

 

Hankkeen luomassa omakielisen varhaiskasvatuksen ammattilaisten verkostossa ja siis hankkeen piirissä ovat mukana kaikki suomalais-ugrilaisten ja samojedikielten pääpuhuma-alueet: Karjalan tasavalta, Komin tasavalta, Udmurtian tasavalta, Mordvan tasavalta, Permin Komin piirikunta, Marinmaa, Leningradin alue, Taimyrin dolgaanien ja nenetsien piiri, Hantien ja mansien autonominen piirikunta sekä uutena Nenetsien autonominen piirikunta. Hankkeessa on entistä enemmän asetettu toteutuksen painoa nimenomaan näiden alueiden omille toimijoille.

 

Hanketta rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto.