Kansalaisjärjestökoulutus

Suomi-Venäjä-Seura on yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa ollut kouluttamassa suomalais-ugrilaisia kansalaisjärjestöjä vuodesta 2006 alkaen. Venäjällä ja Suomessa pidettyihin koulutuksiin on osallistunut useita satoja järjestötoimijoita. Koulutusten aiheina ovat olleet erilaiset kansalaisjärjestöihin liittyvät kysymykset sekä erityisesti projektiosaamisen koulutus. Hankkeet ovat osaltaan lisänneet alueiden välistä verkostoitumista.

Vuodesta 2013 on ollut käynnissä Kansalaisjärjestöt suomalais-ugrilaisia kieliä ja kulttuureja säilyttämässä - hanketta. Se toteutetaan Koneen Säätiön kieliohjelman ja Opetus- ja kulttuuriministeriön suomensukuisten kansojen sukukansaohjelman rahoittamana. Hanke päättyi vuoden 2016 lopussa. Loppuraportti valmistuu helmi-maaliskuussa 2017.

Hankkeessa on vuosina 2013-2015 koulutettu vuosittain 30-40 henkilöä, jotka saapuvat Venäjän eri suomalais-ugrilaisilta alueilta sekä Suomesta. Koulutusvuoden aikana järjestettiin kaksi nelipäiväistä koulutusseminaaria, jossa sisältönä olivat erilaiset kansalaisjärjestöihin ja suomalais-ugrilaisuuteen liittyvät aiheet. Lisäksi seminaareissa harjoiteltiin projektien suunnittelua ja toteuttamista laatimalla samoista aiheista kiinnostuneiden osallistujien kanssa yhteisiä suomalais-ugrilaisia pienoishankkeita.

Päätösvuonna 2016 esiteltiin hankkeen tuloksia. Hankkeen päätöstilaisuus pidettiin Lahdessa järjestettävän VII Suomalais-ugrilaisen maailmankongressin yhteydessä 15.-17.6.2016. Eri alueilta tulleet 30 osallistujaa toteuttivat mm. sosiaalisen median viestintää sekä kieli- ja kulttuuriohjelmaa.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Riku Savonen, riku.savonen@venajaseura.com, +358503281420

(päivitetty 4.2.2017)

 

Hankkeen venäjänkieliset kotisivut http://fuproekt.org