Venäjän kielen tähti

Parhaat videot palkitaan!

Suomi-Venäjä-Seuran Venäjän kielen työryhmä julistaa vuosittain kilpailun parhaasta venäjän kieleen liittyvästä videosta. Kilpailu päättyy keväisin. Vuonna 2017 videot tuli lähettää 17. maaliskuuta mennessä.

Säännöt
Kisaan voivat osallistua kaikki venäjän kielen lyhyttä tai pitkää oppimäärää opiskelevat peruskoululaiset sekä lukioiden ja 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opiskelijat.

Oppilaat ideoivat pienissä ryhmissä tai pareissa venäjänkielisen esityksen, joka tavalla tai toisella liittyy venäjän kieleen tai kulttuuriin.

Jokaiselle esitykselle tulee antaa nimi ja esityksen suosituskesto on 2-4 minuuttia.  Esitystapa on vapaa.

Kilpailutyöt ladataan opettajan, ryhmän tai koulun omalle youtube-tilille, jonka koodi toimitetaan Suomi-Venäjä-Seuraan, joka pääsee katsomaan videon koodin avulla.

Vinkki
Ennen varsinaista videointia esityksiä kannattaa harjoitella riittävästi ja kiinnittää huomiota siihen, että puheesta saa selvää ja oppilaiden äänet kuuluvat kunnolla.

Kysy lupa lapsen osallistumisesta kilpailuun. Videoiden käyttö
Videoituja esityksiä käytetään myöhemmin voittajien julkaisussa ja kielivalintatilaisuuksissa. Vanhemmilta tulee kysyä etukäteen lupa lapsen osallistumisesta kilpailuun, jos hän on tunnistettavissa esityksestä.

Älä käytä Copyrightin alaista aineistoa
Huom! Copyrightin alaista aineistoa (musiikkia, kuvia, tms.) ei voi esittää julkisissa tilaisuuksissa, jollaisia myös kielivalintatilaisuudet ovat.

Palkinnot
Suomi-Venäjä-Seura palkitsee parhaat esitykset lahjakorteilla ja jakaa kunniamainintoja muille loistaville esityksille.  
 
Kilpailutöiden lähettäminen
Kilpailutöiden saatteeksi tulee liittää koulun nimi ja osoite, yhdyshenkilön nimi ja yhteystiedot (sähköposti ja puhelinnumero) sekä tekijöiden ja esityksissä näkyvien oppilaiden nimet, heidän opiskelemansa venäjän kielen oppimäärä ja luokka-aste.
Elokuvat tulee ladata opettajan, ryhmän tai koulun omalle youtube-tilille, jonka koodi toimitetaan kilpailuajan päättymiseen mennessä Suomi-Venäjä-Seuraan tuomariston sihteerille Tuija Mäkiselle tuija.makinen@venajaseura.com

Loistaako venäjän kielen tähti juuri teidän koulussanne?

Lisätiedot:
Tuija Mäkinen
järjestö- ja kulttuurisihteeri
Suomi-Venäjä-Seuran
Länsi-Suomen piiri ry.
puh. 010 396 2800
GSM 040 506 4556
tuija.makinen@venajaseura.com
www.venajaseura.com/lansi-suomi