Suomalais-ugrilaisten nuorten tulevaisuustyötupa -hanke 2009-2011

 
 
Taustaa
 
Suomalais-ugrilaisten nuorten tulevaisuustyötupa -hankkeelle on haettu Ulkoministeriön kansalaisjärjestöjen lähialuerahoitusta vuosille 2009-2011. Hanke on sosiaalialan hanke, jossa koulutuksellisten ja toiminnallisten lyhytkurssien ja kotitehtävien avulla annetaan kohderyhmän nuorille valmiuksia oman identiteetin vahvistamiseen, elämänhallintaan ja samalla opastetaan hyödyntämään perinteisiä kädentaitoja tulevaan ammattiin valmistautumisessa aina ja toimimaan modenissa yhteiskunnassa mm. hallitsemaan perinnetöiden tuotteistamista ja markkinointia.
 
 
Tavoite
 
Tämän hankkeen tavoitteena on saada Karjalan tasavallan, Vologdan ja Leningradin alueiden suomalais-ugrilaiset nuoret aktiivisiksi yhteiskunnallisiksi vaikuttajiksi ja yhteiskunnallisiin asioihin osallistuviksi ihmisiksi. Hankkeen avulla pyritään myös vaikuttamaan heidän sosiaaliseen kehittymiseensä ja vahvistamaan nuorten mahdollisuuksia löytää tulevaisuudessa ammatti tai elämänhallintaa vahvistava elementti, esim. jokin harrastus luovan toiminnan parista, joka tukee nuoren jokapäiväistä elämää.
 
Hankkeen välittömänä tavoitteena on tarkoitus kouluttaa vuosittain 40-45 vepsäläistä, inkeriläistä, karjalaista 17-30-vuotiasta nuorta Karjalan tasavallasta, Vologdan ja Leningradin alueilta. Mukaan otetaan mahdollisuuksien mukaan myös muiden suomalais-ugrilaisten alueiden nuoria esim. Volgan alueen alueelta.  Venäläiset yhteistyökumppanit hoitavat rekrytoinnin Venäjällä. Koulutukset tapahtuvat ns. tulevaisuustyötuvissa, joita järjestetään kaksi kertaa vuodessa Karjalan tasavallassa. Tulevaisuustyötuvissa nuoret esittelevät toisilleen omia taitojaan eri luovan toiminnan aloilta. He pohtivat, miten voisivat hyödyntää näitä taitoja tulevaisuudessa omaa elämäänsä rakentaessaan ja identiteettiään vahvistaessaan. Hankkeen tavoitteena on myös sosiaalistaa nuoria, jotta heillä on valmiuksia toimia tulevaisuudessa yhdessä muiden suomalais-ugrilaisten nuorten kanssa vahvistaen omaa kansallista ja kulttuurista identiteettiään. Tupia vetää asiantuntija, joka hallitsee nuorten kanssa toimimisen ja kädentaitojen ja taiteen eri muotojen hyödyntämisen nuorten sosiaalistamisessa ja elämänhallinnan vahvistamisessa. Tuvissa vierailee asiantuntijoita ja kouluttajia, jotka valitaan koulusten sisällön mukaan.
 
Kahden koulutustilaisuuden lisäksi kerran vuodessa osallistutaan muiden organisaatioiden järjestämiin suomalais-ugrilais- tai nuorisoseminaareihin ja foorumeihin, tavoitteena luoda nuorille heitä aktivoivia ja tukevia verkostoja. Näin tuetaan myös nuorten yhteiskunnallisen aktiivisuuden heräämistä. Tilaisuuksissa voidaan rekrytoida uusia nuoria hankkeeseen ja tiedottaa suomalais-ugrilaisia toimijoita hankkeesta.
 
Hanke on suunniteltu nelivuotiseksi, koska tämäntyyppinen toiminta vaatii pitkäjänteisyyttä ja jatkuvuutta. Hankkeen tulokset ovat parempia, kun ongelmaan keskitytään pidemmän ajanjakson aikana. Neljättä vuotta on suunniteltu ns. jatkokurssiksi, jossa ryhmäkoot ovat isommat. Tuona viimeisenä vuotena on tarkoituksena esitellä ja suunnitella nuorille ja nuorten kanssa, miten hankkeen aikana opitut ja kehitetyt asiat saadaan elämään eteenpäin, ja mitkä ovat kulttuuriperinteen ja kädentaitojen hyödyntämisen haasteet nykyaikana.
 
 
Toteuttajat
 
Hankkeen toteuttajana Suomessa on Suomi-Venäjä-Seuran Itä-Suomen piirijärjestö ry. Hankkeen venäläiset yhteiskumppanit ovat Nuori Karjala -järjestö Karjalan tasavallassa, jossa yhteyshenkilönä toimii puheenjohtaja Natalia Antonova sekä suomalais-ugrilaisten kansojen nuorten liitto MAFUN, jonka yhteyshenkilö on järjestön johtaja Aleksei Tsykarev.
 
 
Toiminnot
 
Vuoden 2009 teemana oli teatteri, ja työtupiin valikoitui teatterialasta kiinnostuneita nuoria. Nuoret oppivat mm. tekemään käsinukkeja, harjoittelemaan näyttelemistä ja ohjaamista sekä saivat neuvoja teatterin perustamisesta ja teatteritoiminnan mainonnasta ja rahoituksesta. Toiminnallisten harjoitusten lisäksi kuultiin luentoja ja vierailtiin eri teattereissa ja nähtiin erilaisia teatteriesityksiä. Ensimmäinen työtupa pidettiin 17.-19.9.2009 Petroskoissa ja toinen 9.-13.12. 2009 Kostamuksessa. Tämän lisäksi osa nuorista osallistui Kudymkarissa pidettyyn seminaariin lokakuun lopussa 2009.
 
Vuoden 2010 teemana on perinnesoittimet ja niiden valmistus. Työpajoihin kutsuttiin musiikista ja perinnesoittimien valmistuksesta kiinnostuneita nuoria. Työpajoissa nuoret oppivat tekemään savi- ja tuohipillejä sekä kanteleita ja jouhikoita ja saivat arvokasta tietoa alan mestareilta ja tutkijoilta. Ensimmäinen työpaja järjestettiin Petroskoissa 18.-20.5.2010 ja toinen Urojärvellä 14.-17.10.2010. Lisäksi osa nuorista osallistui Murmanskissa pidettyyn foorumiin syyskuussa ja osa Hanti-Mansissa pidettyyn pohjoisten kansojen perinnesoitintyöpajaan lokakuussa.
 
Vuoden 2011 teemana on suomalais-ugrilaisen kielen yhdistäminen musiikintekemiseen. Vuonna 2011 jäjestettiin kaksi ns. musiikkihautomoa, joissa nuoria muusikonalkua ohjattiin monipuolisesti suomalais-ugrilaisen nykymusiikin tekemisen maailmaan. Musiikkihautomot pidettiin Petroskoissa, ensimmäinen 12.-16.4. ja toinen 21.-25.9. Ohjelmassa oli interaktiivisia luentoja ja keskusteluja kansanlaulujen säveltämisestä ja sovittamisesta, tekijänoikeusasioista, konserttitekniikasta, festivaalien järjestämisestä, mainonnasta, tuotteistamisesta ja oman tuotannon esille tuomisesta niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla sekä työpajoja, joissa harjoiteltiin improvisaatiota, laulutekniikkaa, mikrofonin käyttöä sekä elektronisen musiikin ja kansanmusiikin yhdistämistä.
 
Huhtikuun hautomo huipentui Lembi-konserttiin, jossa nuoret saivat esiintyä. Syyskuun hautomo järjestettiin samaan aikaan Carelian Faces -etnomusiikkifestivaalin kanssa. Osa nuorista esiintyi festivaalissa.
 
Hanketta oli tarkoitus jatkaa vuoden 2012 loppuun, mutta rahoituksen päätyttyä hanke päättyy valitettavasti jo vuoden 2011 lopulla. Uusia vastaavia hankkeita on kuitenkin jo suunnitteilla.