Mosaiikki-lehti-hanke 2010-2012

Taustaa
Suomi-Venäjä-Seuran Itä-Suomen piirijärjestö julkaisee neljä kertaa vuodessa suomalais-venäläistä, maahanmuuttajille suunnattua Mosaiikki-Savo -lehteä yhteistyössä Mosaiikki ry:n kanssa. Lehden julkaiseminen aloitettiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen rahoittamana ESR-hankkeena, joka kesti vuoden 2010 syksystä vuoden 2012 loppuun asti. Nyt julkaiseminen jatkuu Raha-automaattiyhdistyksen ja Kuopion kaupungin rahoituksella.
 
Hanke sai alkunsa kuopiolaisten maahanmuuttajien aloitteesta, sillä Kuopioon kaivattiin maahanmuuttajille suunnattua Mosaiikki-lehteä, joka ilmestyi jo Jyväskylän, Vaasan, Tampereen ja Helsingin seuduilla. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja sen kaikki artikkelit julkaistaan sekä suomeksi että venäjäksi.
 

Tavoite

Mosaiikki-lehden päätarkoituksena on edistää äidinkielenään venäjää puhuvien maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen sekä lisätä maahanmuuttajien ja suomalaisten välistä vuorovaikutusta. Lehti välittää tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista sekä auttaa suomen kielen opiskelussa, mutta samalla se myös auttaa säilyttämään siteen omaan alkuperäiseen kieleen ja kulttuuriin.
 
Mosaiikki-Savo
Lehden nimeksi annettiin Mosaiikki-Savo, sillä hankkeen ja lehden kohdealueena on koko Pohjois-Savo. Lehden painosmäärä on tällä hetkellä 515 kpl. Osa lehden artikkeleista ilmestyy myös verkossa tällä sivulla.
 
Mosaiikki-Savo -lehdessä kerrotaan muun muassa Pohjois-Savon alueella järjestettävistä tapahtumista ja seudun kulttuurihistoriasta, tiedotetaan erilaisista harrastus-, koulutus- ja työmahdollisuuksista sekä esitellään erilaisia maahanmuuttajatyötä tekeviä viranomaisia ja projekteja sekä maahanmuuttajien omia järjestöjä. Lehdessä julkaistaan mm. työsuojelupiirin, työvoimatoimiston, ulkomaalaispoliisin ja muiden viranomaistahojen artikkeleita.
 
Lehteä toimittaa ja julkaisee Suomi-Venäjä-Seuran Itä-Suomen piirijärjestö Kuopiossa ja Mosaiikki ry. Jyväskylässä. Suomi-Venäjä-Seura vastaa Pohjois-Savon alueen artikkeleiden ja ilmoitusten keräämisestä ja juttujen kirjoittamisesta, yhteistyöverkoston toiminnasta sekä lehtien jakelusta Pohjois-Savossa. Mosaiikki ry. puolestaan vastaa valtakunnallisten artikkeleiden ja ilmoitusten keräämisestä ja kirjoittamisesta sekä artikkeleiden käännöksistä ja oikoluvusta sekä lehden taitosta, graafisesta suunnittelusta ja painosta.
 
Lehdestä voi ostaa mainostilaa, mediakorttiin voit tutustua täällä. Ota mainosasioissa yhteyttä projektikoordinaattori Tiina Ynnilään (yhteystiedot alla).
 
Mosaiikki-lehdet ovat maahanmuuttajille ilmaisia ja lehtiä jaetaan eri puolilla Pohjois-Savoa paikoissa, joissa maahanmuuttajat asioivat. Lehden tilaaminen postitse on kuitenkin maksullista. Yksittäiskappaleen voit tilata Mosaiikki ry:n sivuilta, useamman kappaleen tilauksien osalta ole yhteyksissä alla oleviin aluetoimittajiin. Otamme mielellämme vastaan kirjoituksia ja juttuideoita joko suomeksi tai venäjäksi sekä vinkkejä lehden jakelupisteistä eri paikkakunnilla.
 
Mosaiikki-Savo -lehden aluetoimittajat:
Tiina Ynnilä, tiina.ynnila(at)venajaseura.com, 0400-640526
Maria Lepistö, maria.lepisto(at)venajaseura.com, 0400-570 822
 
Mosaiikki-lehtien päätoimittaja:
Tatjana Doultseva, tatjana.doultseva(at)mosaiikki.info, 0400-293757