Ankkuri-jäsenrekisteri

Suomi-Venäjä-Seuran jäsenrekisteri on Avoine Oy:n ylläpitämässä Ankkuri-jäsenrekisterissä.

Seuran osastojen jäsensihteereille on luotu jäsenrekisteriin pääsy- ja käyttöoikeus oman osastonsa jäsentietoihin. Vain käyttöoikeuden omaavat ja Ankkuriin kirjatut jäsensihteerit pääsevät kirjautumaan Ankkuri-jäsenrekisteriin.

 

Kirjautuminen Ankkuri-jäsenrekisteriin
Kirjautuminen jäsenrekisteriin tästä: Ankkuri -jäsenrekisteri

Asiakastunnus: suomivenaja (pienet kirjaimet)
Käyttäjätunnus: (Syötä jäsennumerosi) (myös nolla/t eteen)
Salasana: (Syötä salasanasi)

Ankkuri-jäsenrekisteriin kirjautumisen jälkeen jäsensihteerit löytävät osastokäyttäjän käyttöohjeet ohjekirjan Ankkurin oikeanpuoleisesta valikosta Toiminnot alta. Käyttöohjeet klikkaamalla pääset osastokäyttäjän ohjekirjaan. Osastokäyttäjän käyttöohjeisiin tutustumalla saat tietoa Ankkuri–jäsenrekisteristä ja sen toiminnoista.

Ankkuri-jäsenrekisteriin osaston jäsensihteeri voi tehdä osoite, puhelinmumero, s-posti ym. muutoksia. Jäsenen osastomuutokset tekee pääkäyttäjä, seuran jäsensihteeri Tarja Ahonen kuten tähänkin asti.

Ankkuri–jäsenrekisteri mahdollistaa osastoille mm.
    - jäsentietojen ja jäsenmaksujen päiväkohtaisen seurannan
    - osastotarrojen teon osaston jäsenistä
    - sähköisen uutiskirjeen lähettämisen niille osaston jäsenille, joiden sähköpostiosoite on jäsenrekisterissä
    - tekstiviestien lähettämisen niille osaston jäsenille, joiden gsm-numero on jäsenrekisterissä. Tekstiviestipalvelu on maksullinen osastoille (10 senttiä+alv / jäsen).
    - jäsenmaksut, uudet jäsenet, syntymävuosi, sukupuoli, sosio-ekonominen asema, Venäjän Aika -lehden tilaus yms. tietojen saamisen jäsenistöstä

Piirijärjestöt järjestävät jäsenrekisterikoulutusta, katso tarkemmin piirijärjestöjen koulutuskalenterista.

 

TIETOTURVALAUSEKE
(Tämä lauseke on aina oheistettava jäsenrekisterin sähköisen lähettämisen yhteydessä.)

Henkilötietolaki 22.4.1999 / 523
Suomi-Venäjä-Seuran jäsenrekisterin käyttöä säätelee Henkilötietolaki. Seuran jäsenrekisterin käyttö on sallittu seuran ja sen eri organisaatiotasojen sisäiseen omaan käyttöön. Jäsenrekisteriä ei saa luovuttaa ulkopuoliselle taholle kaupalliseen eikä muuhun tarkoitukseen. Henkilötietolaissa ja rikoslaissa on säädetty henkilötietojen lainvastaisesta käsittelystä seuraavasta vahingonkorvausvelvollisuudesta ja sanktioista.