Aluetoiminta

Seuran aluetoimistot sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa. 
Alueyksiköt toimivat keskusjärjestön, osastojen ja jäsenten välisinä palvelutoimistoina. Aluetoimistojemme yhteystiedot löydät viereisestä valikosta.
 
Alueyksiköt
· ovat toiminta-alueensa Venäjä-palvelutoimistoja
· tuottavat ja välittävät Venäjä-yhteistyöhön liittyviä palveluita
· tukevat paikallistason järjestötoimintaa
· tuottavat ja järjestävät koulutus- ja kehittämispalveluja
· tuottavat alueellisia kulttuuritilaisuuksia
· tuottavat erilaisia Venäjä-yhteistyöhön liittyviä projekteja ja hankkeita
· tuottavat ja järjestävät matkoja Venäjälle
· tuottavat ja välittävät Venäjä-tietoutta ja palveluja, mm. viisumipalvelut
· toimivat yhteistyössä alueellisten Venäjä-toimijoiden kanssa
· ylläpitävät alueellisia yhteiskuntasuhteita
 
Alueyksiköt ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, joiden jäseninä ovat seuran 282 paikallisosastoa. Yhteisöjäseninä niissä on oman toimialueensa kuntia ja kaupunkeja, sekä muita järjestöjä ja liikelaitoksia. Seuran henkilöjäsenet ovat jäseninä paikallisosastoissa.