Kansalaisjärjestöt suomalais-ugrilaisia kieliä ja kulttuureja säilyttämässä 2013-16

Suomi-Venäjä-Seuralla on käynnissä suomalais-ugrilaisen järjestökoulutushankkeen, joka on jatkoa vuodesta 2006 tehdylle työlle. Se toteutetaan Koneen Säätiön kieliohjelman ja Opetus- ja kulttuuriministeriön suomensukuisten kansojen sukukansaohjelman rahoittamana. Hanke päättyy vuonna 2016.

Hankkeessa on vuosina 2013-2015 koulutettu vuosittain 30-40 henkilöä, jotka saapuvat Venäjän eri suomalais-ugrilaisilta alueilta sekä Suomesta. Koulutusvuoden aikana järjestettiin kaksi nelipäiväistä koulutusseminaaria, jossa sisältönä olivat erilaiset kansalaisjärjestöihin ja suomalais-ugrilaisuuteen liittyvät aiheet. Lisäksi seminaareissa harjoiteltiin projektien suunnittelua ja toteuttamista laatimalla samoista aiheista kiinnostuneiden osallistujien kanssa yhteisiä suomalais-ugrilaisia pienoishankkeita.

Päätösvuonna 2016 esitellään hankkeen tuloksia. Hankkeen päätöstilaisuus pidetään Lahdessa järjestettävän VII Suomalais-ugrilaisen maailmankongressin yhteydessä 15.-17.6.2016. http://lahti2016.fucongress.org/

http://fuproekt.org/ (hankkeen nettisivut - venäjäksi)

Lisätiedot: Projektipäällikkö Riku Savonen, riku.savonen@venajaseura.com, +358503281420

(päivitetty 4.1.2016)