Kohti kansainvälisyyttä leiritoiminnan kautta -hanke 2013-2014

Suomi-Venäjä-Seuran Itä-Suomen piirijärjestö hallinnoi vuosina 2013 - 2014 toteutettua Leader-hanketta, jonka käytännön toteuttajina ovat seuramme Kiihtelysvaaran ja Outokummun osastot, muut Joensuun seudun osastot sekä lukuisat alueen kyläyhdistykset, koulut ja venäläiset yhteistyökumppanit. Nimensä mukaisesti hanke pyrki lisäämään alueen kansainvälisyyttä suomalais-venäläisten leirien kautta. Rahoituksen hankkeelle myönsivät Joensuun seudun Leader-yhdistys ry sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskus.

Hankkeen kohderyhmä olivat peruskouluikäiset lapset ja heidän vanhempansa Suomesta ja Venäjältä sekä venäjänkieliset maahanmuuttajat. Hankkeen puitteissa järjestetiin peruskouluikäisille ja heidän vanhemmilleen suomalais-venäläisiä leirejä Pohjois-Karjalassa sekä pienempiä päivätapahtumia, kuten keikkoja ja nukketeatteriesityksiä.

Hankkeen kautta halusimme lisätä kansainvälistä toimintaa, suvaitsevaisuutta sekä parantaa venäläissyntyisten maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen. Tarkoituksena oli lisäksi lisätä mielenkiintoa venäjän kielen opiskelua kohtaan, vastaavasti venäläisten leiriläisten kiinnostusta Suomea ja suomen kieltä kohtaan. Venäjän kielen osaamisesta on hyötyä nykypäivän ja tulevaisuuden työmarkkinoilla, rajan lähellä asuvien on hyvä tietää naapurin kielestä ja kulttuurista, jotta turhista ennakkoluuloista päästäisiin. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa auttaa ruohonjuuritasolla tapahtuva henkilökohtainen molemminpuolinen tutustuminen. Tavoitteena oli kehittää seutua, saada paikalliset toimijat verkostoitumaan ja puhaltamaan yhteen hiileen.

Hankkeen puitteissa toteutettiin yhteensä kuusi leiriä, joista kolme oli päiväleirejä. Lisäksi Outokummussa osallistuttiin paikallisten urheiluseurojen leireille. Tavoitteena oli päästä tutustumaan eri toimintojen kautta monipuolisesti naapurimaan kulttuuriin, tapoihin ja kieleen puolin ja toisin. Tässä ja muissakin tavoitteissamme koemme onnistuneemme.

Hankkeen puitteissa julkaistiin koululaisille suunnattu kieliesite, josta voi lukea lisää tältä sivulta.

Lisätiedot hankkeen toiminnasta: Outokummun osaston Hannu Mustonen, puh. 040 1528245, hannu.mustonen(at)telemail.fi tai Kiihtelysvaaran osasto: Olga Raassina ja Jouni Simonen: kiihtelysvenajaseura(at)gmail.com.

Hankkeen hallinnoinnista vastasi Suomi-Venäjä-Seuran Itä-Suomen piirijärjestö ry, projektikoordinaattori Tiia Moilanen.

Hankkeen puitteissa järjestetyt leirit:

Outokummussa järjestettiin hankkeen viimeinen leiri 22.11.2014.

Outokummun kesän 2014 leiri järjestettiin 21.–24.7.2014 Kolmikannan leirikeskuksessa.

Kiihtelysvaarassa edellinen leiri järjestettiin yhdessä Heinävaaran koulun kanssa 21. - 24.8.2014.

Suomi-Venäjä-Seuran Outokummun osasto järjesti lasten suomalais-venäläisen leirin Kolmikannassa 29.07-02.08.2013

Leirin tavoitteena oli lisätä kansainvälistä toimintaa, suvaitsevaisuutta ja parantaa venäläissyntyisten maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen ja vastaavasti venäläisten leiriläisten kiinnostusta Suomea ja suomen kieltä kohti. Leirin aikana muun muassa esiteltiin suomalaisia järjestöjä Outokummussa.

Leirin aikana maalattiin, opiskeltiin kieliä toimintojen kautta, leivottiin, harrastettiin teatteria ja tansseja, saunottiin, grillattiin, uitiin ja melottiin kanootilla.

Suomi-Venäjä-Seuran Outokummun osasto järjesti lasten päivälerin 2.11.2013 Kolmikannassa
Päiväleirin teemana  oli syksy, jota käsiteltiin hauskojen kilpailujen ja leikkien avulla sekä venäjäksi että suomeksi. Iltapäivällä liikuttiin yhdessä. Ruokailujen teemana oli päivällä borssikeiton valmistus ja iltapäivällä mm. karjalan piirakat ja muut siihen liittyvät perinneherkut.

Kiihtelysvaarassa järjestettiin suomalais-venäläinen leiri ja koululaisten tapaaminen Raatevaaran kylätalolla MM-tatin yhteydessä 23. - 25.8.2013

Sivun kuvat: Jouni Simonen