Vuosi 2015

Kansalaisjärjestöt suomalais-ugrilaisia kieliä ja kulttuureja säilyttämässä 2013–2016

Vuoden ensimmäinen koulutus pidettiin Marimaalla 27.-30.5.2015. Lisätiedot

Hankkeeseen "Kansalaisjärjestöt suomalais-ugrilaisia kieliä ja kulttuureja säilyttämässä 2015" saapui 15.3. ennätysmäärä hakemuksia, yhteensä 144 kpl, joista 17 Suomesta ja loput Venäjältä. Ilahduttavaa oli myös eri kansallisuuksien kirjo: ensimmäistä ekrtaa hankkeeseen hakemuksen jätti myös enetsi, selkup ja vatjalainen. Mukaan vuoden seminaareihin (Marin tasavalta 27.-30.5. ja Hanti-Mansia elo-syyskuu) valitaan 40 osallistujaa. Valinnoista ilmoitetaan henkilökohtaisesti valituille 9.4. mennessä. (2.4.2015)

Hakuilmoitus 2015:

Haku osallistujaksi hankkeeseen avoinna 15.3.2015 asti!

Kansalaisjärjestöt suomalais-ugrilaisia kieliä ja kulttuureja säilyttämässä – hankkeen kolmas koulutusvuosi käynnistyy. Suomi-Venäjä-Seuran toteuttamassa ja Koneen Säätiön kieliohjelman, Opetus- ja kulttuuriministeriön sukukansaohjelman sekä Venäjän yhteistyökumppanien tukemassa hankkeessa on tähän mennessä koulutettu 70 suomalais-ugrilaista kansalaistoimijaa Venäjän eri alueilta ja Suomesta.

Sinäkin voit hakea mukaan! Hanke tarjoaa näköala- ja vaikuttamispaikan suomalais-ugrilaisuuteen sekä kansainväliseen järjestötoimintaan. Mukaan valitaan vuosittain avoimella haulla yhteensä 30 suomalais-ugrilaista osallistujaa Venäjältä ja Suomesta. Mukaan valitut osallistuvat kahteen nelipäiväiseen koulutusseminaariin, jotka pidetään Marinmaalla toukokuussa ja Hanti-Mansiassa elokuussa. Tilaisuudet koostuvat kansalaisjärjestötoimintaan ja suomalais-ugrilaisuuteen liittyvistä luennoista ja keskusteluista, paikalliseen kieliympäristöön tutustumisesta sekä projektiryhmätöistä, joita osallistujat yhdessä seminaarien aikana ja välillä toteuttavat. Keskeinen tavoite on verkostoituminen eri alueiden välillä. Projektiryhmien aiheet ovat: 1) Kielen säilyttäminen internetissä ja kaupunkiympäristössä 2) media ja uudenlainen kulttuuri ja 3) suomalais-ugrilaiset kansat kohti kestävää kehitystä. Viimeisen ryhmän aihe on Lahdessa kesäkuussa vuonna 2016 pidettävän VII Suomalais-ugrilaisen Maailmankongressin teema, joten projekti palvelee myös valmistautumisessa kongressiin.

Suomesta hankkeeseen valitaan vuosittain 3-5 osallistujaa. Haku vuoden 2015 koulutukseen on avoinna 15.3.2015 asti. Valinnat tehdään maaliskuun lopussa.

Edellytyksinä osallistumiseen on innostus suomalais-ugrilaisiin asioihin ja kansalaistoimintaan sekä ennakkoluuloton asenne. Aihetta sivuavista harrastuksista ja kiinnostuksenkohteista on etua. Hanke sopii hyvin esimerkiksi opiskelijoille, kansalaisjärjestöaktiiveille, kulttuurin ja luovien alojen edustajille tai journalisteille. Päätyökieli on venäjä ja sen osaaminen helpottaa hankkeessa toimimista, mutta edellytys hakemiselle sen osaaminen ei ole: Tarvittaessa järjestetään tulkkaus suomeen.

Hankkeen venäjänkieliset nettisivut: http://fuproekt.org/

Tiedustelut:

Toiminnanjohtaja Riku Savonen

Suomi-Venäjä-Seuran Länsi-Suomen piiri ry

Pinninkatu 53 B 33100 Tampere

+358503281420, riku.savonen@venajaseura.com