Ukrainasta 11.3.2014

Ukrainan kriisin häviäjiä ovat ihmiset Ukrainassa, Venäjällä ja muualla Euroopassa
Suomi-Venäjä-Seura  on kansalaisjärjestönä seurannut Ukrainan kriisiä huolestuneena.  On olemassa uhka, että tilanne ryöstäytyy käsistä, mikä tuo mukanaan kielteisiä vaikutuksia ihmisten elämään ennen kaikkea Ukrainassa mutta myös Venäjällä ja muualla Euroopassa.  Väkivalta ei ole koskaan hyväksyttävä ratkaisu, olivat ongelmat sitten maiden sisällä tai kansainvälisiä.
Nyt tarvitaan kaikki poliittinen tahto kriisin kaikilta osapuolilta niin Venäjältä, Ukrainalta kuin Euroopan Unioniltakin, jotta kriisin kärjistyminen ja laajentuminen kaikkine huonoine seuraamuksineen saadaan estettyä. Tähän tarvitaan kaikki kansainvälisen diplomatian ja sovittelun keinot.
Mikäli kansainväliset ponnistelut kriisin rauhanomaiseen ratkeamiseen eivät johda tuloksiin, saattaa edessä  olla taloudellisten pakotteiden kierre, jonka katkaiseminen on vaikeaa.  Tämänkaltainen tilanne taas vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin, työllisyyteen ja syventää taloudellisia vaikeuksia sekä Ukrainassa, Venäjällä että muuallakin Euroopassa. Suomessa Venäjän kaupan romahtaminen toisi mukanaan laajoja ja välittömiä taloudellisia vaikutuksia, mikä koskettaisi kaikkia suomalaisia.
Suomi-Venäjä-Seura on 70 vuotta tänä vuonna täyttävä suomalainen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on kulttuuri- ja kansalaissuhteiden kehittäminen venäläisten toimijoiden kanssa. Kansalaisjärjestönä tapamme tehdä Venäjä-yhteistyötä on pitkäjänteinen ja rakentava toiminta. Sen kautta lähestymme venäläistä kansalaisyhteiskuntaa ja käymme vuoropuhelua eri tahojen kanssa. Katsomme, että tätä työtä tarvitaan nyt entistä enemmän.

Helsingissä 11.3.2014
Suomi-Venäjä-Seuran hallitus