Ukrainasta 29.11.2014

Suomi-Venäjä-Seuran valtuusto ilmaisee syvän huolensa Euroopan Unionin ja Venäjän välisten suhteiden heikosta tilasta. Neuvotteluteitse tulisi löytää Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta kunnioittava ratkaisu.
Neuvotteluratkaisun löytyminen edellyttää nykyistä tiivimpää vuoropuhelua osapuolten kesken. Ei ole myöskään oletettavaa, että puolin ja toisin asetetut pakotteet edistäisivät merkittävästi kriisin ratkaisua.
Valtuuston näkemyksen mukaan EU:n ja sen jäsenmaiden sekä Ukrainan, sen itäisten osien edustajien ja Venäjän olisi pikaisesti tiivistettävä vuoropuhelua neuvotteluratkaisun aikaansaamiseksi. Suomen tulee olla tässä prosessissa aktiivinen.
Aseellisen selkkauksen päättyminen olisi elintärkeää ennen kaikkea paikalliselle väestölle. Kaikkien osapuolten tulee välttää kriisin edelleen eskaloitumista. Täten luotaisiin mahdollisuus ukrainalaisten keskinäiseen sopuun ja ponnistusten aloittaminen yhteiskuntarauhan ja taloudellisen kehityksen sekä tasa-arvon puolesta.

Helsingissä 29.11.2014
Suomi-Venäjä-Seuran hallitus ja valtuusto