Hanke isätyötä tekevien järjestöjen kanssa Pietarissa

Isien tukemiseksi tehdään työtä myös Venäjällä. Suomi-Venäjä-Seura aloitti vuoden 2016 alussa kaksivuotisen NGO’s and Fatherhood –hankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa aktiivista ja vastuullista isyyttä eri elämäntilanteissa, kuten erotilanteissa. Esimerkiksi Pietarissa puolet liitoista päättyy eroon. Hankkeen avulla tuetaan isien parissa työtä tekevien kansalaisjärjestöjen toimintaa Luoteis-Venäjän alueella.

Mukana on parikymmentä työntekijää Pietarista, Leningradin alueelta, Novgorodista, Petroskoista, Tserepovetsista ja Arkangelista. Työtä koordinoi Etelä-Suomen piiri ja tähän mennessä Pietarissa on järjestetty kaksi seminaaria, kolmas on syksyllä Helsingissä. Osallistujat toimivat isäryhmien vetäjinä omissa järjestöissään ja koulutusten teemat ovat nousseet suoraan heidän tarpeistaan. Suomesta hankkeessa on mukana Väestöliitto. Pietarissa hankkeesta vastaa Radomira-järjestö.

”Oikeasta miehestä” oikeaksi ihmiseksi
Monet isyyteen ja miehen rooliin perheessä liittyvät kysymykset ovat Suomessakin tuttuja. Yksi teemoista on stereotyyppisten sukupuoliroolien laajentaminen. 65 prosenttia pietarilaisista miehistä pitää lastenhoitoa ja siivoamista tasa-arvoisesti miesten ja naisten tehtävänä – käytännössä kuusi prosenttia heistä vastaa näistä tehtävistä perheessä yhtä paljon kuin perheen nainen.
”Isoäidille on aivan kummastus, että menen ulos lapseni kanssa”, kertoo pietarilainen psykologi Sergei Krutov. Krutov on toiveikas, sillä hän on tavannut työssään paljon isiä, jotka haluavat kehittyä. Asenneilmapiiri on siis hankkeen teemoille myötämielinen ja toisaalta työlle on todellinen tarve.
Monelle miehelle ongelmaksi on muodostunut se, etteivät he ole saaneet lapsena mallia isyyteen. Sukupolvelta toiselle siirtyvä kierre halutaan katkaista. Tämän vuoksi isäryhmissä pyritään puhumaan kaikesta mahdollisesta, mm. seksuaalisuudesta, riippuvuuksista, väkivallasta. Miehillä on tarve puhua myös isyydestä ja siihen liittyvistä tunteista.

Uhkana ulkomaiseksi agentiksi leimautuminen
Hankkeen rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto, joka on jatkanut Itämeren alueen kansalaisjärjestöjen työn ja verkostoitumisen tukemista, vaikka toimisto Pietarissa viime vuonna suljettiin Venäjän määriteltyä sen ”ulkomaalaiseksi agentiksi”.  
Viime vuosina venäläisten kansalaisjärjestöjen vaikuttamismahdollisuuksia on kavennettu. Vuonna 2012 tuli voimaan laki ulkomaalaisista agenteista, mikä käytännössä estää järjestöjä ottamasta vastaan ulkomaalaista rahoitusta. Lain seurauksena useat järjestöt ovat joutuneet lopettamaan toimintansa.
Sosiaalialan järjestöjen tilanne on kuitenkin ihmisoikeus- ja ympäristöjärjestöihin verrattuna paljon parempi. Myös Venäjällä kolmas sektori on alettu nähdä entistä tärkeämpänä palvelujen tuottajana, erityisesti sosiaalipuolella, eikä niiden toimintaa haluta vaikeuttaa.

Ensimmäisessä kuvassa uusi työnohjauksen metodi on osallistujien käytössä. Toisessa kuvassa psykologi Ilona Balahonova, joka työskentelee Radomira-järjestössä, jonka toiminta käynnistyi 10 vuotta sitten auttavasta puhelimesta.Kolmannessa kuvassa Väestöliiton Mika Lehtonen ja Jussi Pekkola Pietarissa. Suomalaiset asiantuntijat kiinnittivät huomiota pietarilaisisien suureen määrään leikkipuistoissa. Myös tuore Vuoden isä –palkinto saa kiitosta.

Lisätiedot hankkeesta:

Päivi Kärnä, paivi.karna@venajaseura.com, puh. 050 3530 268

LiiteKoko
Mediatiedote_13_5_2016.pdf424.08 Kt