Opiskelijaviisumit

Opiskelijaviisumi
Venäjälle opiskelemaan menevä tarvitsee opiskelijaviisumin jonka voi hankia Suomi-Venäjä-Seuran kautta. Opiskelijaviisumi on normaalisti 1-kertaviisumi, joka oikeuttaa yhden kerran menoon Venäjälle. Paluuviisumi hoidetaan opiskelupaikkakunnan OVIR-toimiston kautta. Huom! Seuran kielikurssien osalta sovelletaan eri käytäntöä.
 
Opiskelijaviisumin hakemista varten tulee toimittaa:
 
- sähköisesti täytetty viisumianomus allekirjoitettuna
- yksi passivalokuva liimattuna viisumianomukseen
- vähintään 6 kk matkan päättymisen jälkeen voimassa oleva passi
- venäläisen oppilaitoksen yksilöity kutsu (alkuperäinen)/OVIR-toimiston tiedoksianto
- HIV-todistus (ota sen kopio mukaan myös Venäjälle opiskelupaikkaan)
- vakuutusyhtiön antama erillinen todistus matkavakuutuksesta. Kopio vakuutuskortista EI kelpaa.