Sata vuotta itsenäisyyttä Venäjän naapurissa

La 22.4.2017 klo 12-14 Työväenmuseo Werstaan auditorio

(Huom! Luento alkaa klo 12, aiemmin ilmoitettiin virheellinen aika.)

TULEVAISUUS: Suuntaukset Venäjän eri politiikoissa ja mitä niistä voi päätellä
PhD, tutkijatohtori Hanna Smith, Aleksanteri-instituutti
Hanna Smith on Aleksanteri-instituutin tutkijatohtori. Hän on erikoistunut Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä Venäjän sisäpolitiikan suuntauksiin, jotka vaikuttavat maan ulkosuhteisiin. Hän on valmistunut sekä Ruotsista että Iso-Britanniasta pääaineinaan venäjän kieli, historia ja politiikka sekä ulkosuhteet. Smith työskenteli vv. 2001-02 vierailevana tutkijana Birminghamin yliopistossa, vuonna 2006 Suomen ulkoministeriön tutkimus- ja suunnitteluyksikössä ja vuonna 2015 vierailevana tutkijana Norjan maanpuolustuskorkeakoulussa. Hanna Smith on mukana lukuisissa akateemisissa ja politiikkaan suuntautuneissa hankkeissa ja kommentoi säännöllisesti uomalaisessa mediassa. Smithin tohtoritutkinnon aiheena oli Venäjän ulkopolitiikka. Suurvaltaidentiteetti ja kansainväliset organisaatiot.

VAPAA PÄÄSY! TULE KUUNTELEMAAN JA KESKUSTELEMAAN ASIANTUNTIJOIDEN KANSSA!

Aiemmat luennot:

Kevään luennot ovat olleet todella suosittuja: Parhaimmillaan Markku Kivisen luennolla oli 165 kuulijaa!

~~26.1. HISTORIAA: Venäjä ja Suomen itsenäistyminen
PhD. Aimo Minkkinen
Aimo Minkkinen on Tampereen Lenin-museon emeritusjohtaja ja hän perehtynyt laajasti Lenin-tutkimukseen sekä siihen liittyen myös Suomen historiaan Neuvosto-Venäjän syntyajoista Neuvostoliiton romahtamiseen saakka.

23.2. ENERGIAPOLITIIKKAA: Energiajätti Venäjä: fossiilinen vai uusiutuva?
FT Veli-Pekka Tynkkynen, Aleksanteri-instituutti
Veli-Pekka Tynkkynen on erikoistunut sosiaali- ja talousmaantieteeseen, ympäristötieteisiin, valtio-oppiin ja sosiaalipolitiikkaan. Hän tuli ensi kertaa laajemmin tunnetuksi vuonna 2003, kun Antti Helanterän kanssa julkaistu teos Maantieteelle Venäjä ei voi mitään palkittiin Tieto-Finlandia -palkinnolla.

23.3. NYKYTILANNE: Venäjän intressit ja voimavarat
VTT, johtaja Markku Kivinen, Aleksanteri-instituutti
Markku Kivinen johtaa Aleksanteri-instituuttia, joka on valtakunnallinen, Helsingin yliopis-ton alainen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuskeskus. Se palvelee alan tutkimuksen ja opetuksen kenttää ja edistää yhteistyötä akateemisen maailman, päättäjien ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Professori Kivinen toimii myös Suomen Akatemian Venäjän tutkimuksen huippuyksikön johtajana. Vuodesta 2012 huippuyksikkö on tuottanut yli 200 artikkelia ja 40 tieteellistä kirjaa. Markku Kivinen on julkaissut myös kaunokirjallisuutta. 2016 ilmestyi jännitystä tihkuva Lähetin loppupeli ja vuonna 2009 Helsingin kasvua kuvaava Betonijumalia.