Matka tulevaisuuteen –projekti 2006-2007 (Iin osasto)

Hanke on UM-lähialuerahoitteinen ja toteutetaan Karjalan tasavallan alueella Louhen piirin Sosnovyin kylässä. Projekti alkaa vuonna 2006 ja päättyy vuonna 2007. Yhteistyökumppanina ovat Venäjä-Suomi-Seuran Sosnovyin osasto, Sosnovyin koulun henkilökunta sekä Sosnovyin terveyspisteen ja päiväkodin henkilökunta. Hankkeen kokonaiskustannukset vuodelle 2006 ja vuodelle 2007 ovat 24 000 euroa. Projekti on suunniteltu Sosnovyin lasten ja nuorten tarpeisiin ja sillä tuetaan nuorten koulutusta ja terveydenhoitoa. Hankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten oma-aloitteisuuden lisääminen, lasten tasavertaistaminen kaupunkilaislapsiin verrattuna sekä lasten ja pienten lasten äitien perushuollossa tukeminen nykyisessä poikkeustilanteessa. Yhtenä tavoitteena on myös matkailupalvelujen kehittäminen kohdealueelle ja siten monipuolistaa elinkeinorakennetta.
 
Vuonna 2006 tapahtunutta
 
sosnovyi 2006
Iiläiset syksyllä 2006 Mäntykylän koululla: oik. Aini Autio, Timo Haapaniemi, Jussi Piippo, Sanna Koivisto.
 
- toteutettiin 5 hengen opintomatka Suomeen
- 3 henkilöä tutustui erämatkailuun Petri Haapalan johdolla ja 2 henkilöä oli kirjaston vieraina. Matkailuteeman tarkoitus oli antaa virikkeitä oman alueen matkailun kehittämiseen.
- nuorten opintomatka tehtiin Pietariin syyslomalla – 15 nuorta ja 2 opettajaa. Syrjäseudulla olevien lasten on tärkeää tutustua erilaisiin oppilaitoksiin ja suurempiin paikkakuntiin, jotta opiskeluvalinta on myöhemmin realistisella pohjalla.
- taiteilija Sanna Koivisto toteutti Sosnovyin lasten ja opettajien kanssa loppuun v. 2005 aloitetun taideprojektin syksyllä 2006
- 8 nuoren opiskelun aloittamisen tukeminen
- lasten ja pienten lasten äitien hammashuolto toteutettiin suunnitelman mukaan syksyllä 2006
- vähävaraisimpien yksinhuoltajaperheiden päivähoitomaksujen avustaminen, jotta lapset saavat hoidon, ruokailun ja virikkeitä
- aiemmin aloitetun atk-projektin jatkumisen varmistaminen – yhteistyössä suomalaisen atk-asiantuntijan kanssa – laadittiin raportti koko atk-toiminnasta. Jatkossa rahoitus tulee Venäjän valtiolta.
- lasten tarvitsemien rakennusten (koulu, päiväkoti, terveysasema) pienkorjausta