Ansiomerkit

(Hyväksytty Suomi-Venäjä-Seuran hallituksessa 28.9.2010)
 
SEURAN ANSIOMERKIT
Seuralla on hopeinen ja kultainen ansiomerkki, jotka hyväksyy seuran hallitus.
 
ANSIOMERKKIEN MYÖNTÄMINEN
Ansiomerkkiä anotaan piiritoimistoista saatavalla kaavakkeella. Ansiomerkin myöntää piirijärjestön hallitus osaston johtokunnan tai piirihallituksen esityksestä. Samaan osastoon myönnetään pääsääntöisesti vain yksi ansiomerkki vuodessa.
 
Piirihallitus voi perustellusta syystä myöntää useampiakin merkkejä saman osaston jäsenille. Ansiomerkin maksaa anoja.
 
HOPEINEN ANSIOMERKKI
Seuran hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on ollut seuran jäsenenä yhtäjaksoisesti 5-10 vuotta ja tänä aikana toiminut aktiivisesti seuran ja sen tarkoitusperien edistämiseksi. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää myös henkilölle tai yhteisölle, joka olematta seuran jäsen on erityisen ansiokkaasti edistänyt tai auttanut seuran toimintaa.
 
KULTAINEN ANSIOMERKKI
Seuran kultainen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka on ollut seuran jäsenenä yhtäjaksoisesti vähintään 10-15 vuotta ja on toiminut tänä aikana aktiivisesti seuran hyväksi ja sen tarkoitusperien edistämiseksi ja joka vähintään viisi (5) vuotta aiemmin on saanut seuran hopeisen ansiomerkin.
 
ANSIOMERKIN KATOAMINEN
Mikäli ansiomerkki katoaa voi omistaja anoa uuden merkin piirihallitukselta. Anomukseen on liitettävä selvitys ansiomerkin katoamisesta. Uuden ansiomerkin lunastusmaksun maksaa anoja.
 
ANSIOMERKIN KANTAMINEN
Ansiomerkkiä suositellaan kannettavaksi niiden arvoa ja merkitystä vastaavissa tilaisuuksissa ja yhteyksissä.
 
MUUT MÄÄRÄYKSET
Seuran hallituksella on tarvittaessa oikeus poiketa tästä säännöstä.
LiiteKoko
ANSIOMERKIN HAKUKAAVAKE ja ansiomerkkiohjesääntö.doc32.5 Kt