Sääntöuudistus

SUOMI-VENÄJÄ-SEURAN SÄÄNTÖUUDISTUS 2006-2008
 
Suomi-Venäjä-Seuran valtuuston kokous 1.12.2007 hyväksyi Suomi-Venäjä-Seuran säännöt ja piirijärjestöjen ja osastojen mallisäännöt.
Suomi-Venäjä-Seuran eri organisaatiotasojen sääntöluonnokset löytyvät sähköisenä Seuran kotisivuilta www.venajaseura.com / Osastopalvelut kohdasta, josta ne on tulostettavissa.
Suomi-Venäjä-Seuran piirijärjestöjen ja osastojen sääntökäsittely ja uusien sääntöjen hyväksyminen tapahtui osastojen ja piirijärjestöjen vuosikokouksissa 2008.
 
Suomi-Venäjä-Seuran osastot
Osastot, jotka eivät käsitelleet ja hyväksyneet osaston mallisääntöjä vuosikokouksessaan vuonna 2008 tulee käsitellä ja hyväksyä ne vuoden 2009 vuosikokouksessa. Osaston sääntöjen käsittely on mainittava osaston vuosikokouskutsussa.
Huom !
Osastojen vuosikokouksessa piirikokousedustajien valinta tapahtuu piirijärjestön uusien voimassaolevien sääntöjen mukaisesti. Yksi edustaja ja hänelle henkilökohtainen varaedustaja alkavaa neljääkymmentä (40) maksanutta henkilöjäsentä ja yhteisöjäsentä kohden. (Jäsenmaksutilanne 31.12.2008)
 
Suomi-Venäjä-Seuran piirijärjestöt
Suomi-Venäjä-Seuran piirijärjestöt käsittelivät ja hyväksyivät uudet säännöt piirikokouksissaan huhtikuussa vuonna 2008.  
PRH:n Yhdistysrekisteritoimiston muutosilmoituskaavakkeet ja ohjeet löytyvät Pantentti ja rekisterihallituksen kotisivuilta: www.prh.fi