Projektit

Projektit ovat tärkeä osa Suomi-Venäjä-Seuran toimintaa. Seura on mukana monissa suomalais-venäläisissä kulttuuri-, ympäristö- ja sosiaalialan hankkeissa. Tärkeänä tavoitteena on tukea kansalaisjärjestön ja kansalaisyhteiskunnan kehittymistä Venäjällä. Tästä on tullut yhä vaikeampi, mutta sitäkin tärkeämpi tehtävä.

Viime vuosina venäläisten kansalaisjärjestöjen vaikuttamismahdollisuuksia on kavennettu. Vuonna 2012 tuli voimaan laki ulkomaalaisista agenteista, mikä käytännössä estää järjestöjä ottamasta vastaan ulkomaalaista rahoitusta. Lain seurauksena useiden järjestöjen toiminta on vaikeutunut ja osa järjestöistä on joutunut lopettamaan toimintansa Venäjällä. Onneksi venäläiset järjestötoimijat ovat myös löytäneet tapoja toimia uudessa tilanteessa ja esimerkiksi lakkautetun järjestön tilalle on perustettu vastaava uusi järjestö hieman uudelle nimellä.

Monissa Suomi-Venäjä-Seuran toteuttamissa hankkeissa on toimijoita Venäjän lisäksi myös muista Pohjoismaista ja/tai Itämeren valtioista.

Hanketoimintaa toteuttavat niin keskusseura, piirit kuin osastotkin.